• Niet praten, maar doen!
  • Mens erger je niet, neem een vaktherapeut!
  • Hoe vind je het zelf gaan?
  • Verander nu het kan!

Psychomotorische therapie

Bij psychomotorische therapie staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen komt de cliënt letterlijk in beweging of staat juist stil bij zijn ervaringen. Zo leert de cliënt om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en begrijpen.

 

“Door te boksen tegen een bokszak, leerde ik welke lichaamssignalen te maken hebben met opkomende spanning en woede. Ik heb zo geleerd hoe ik een woedeaanval kan voorkomen en mijn boosheid op een gezonde manier kan uiten.”

Henk, 31 jaar (agressieprobleem)