• Niet praten, maar doen!
  • Mens erger je niet, neem een vaktherapeut!
  • Hoe vind je het zelf gaan?
  • Verander nu het kan!

Materialen

Om je te ondersteunen hebbern we als FVB verschillende materialen ontwikkeld voor de Week van de Vaktherapie. Hiermee kun je jouw eigen activiteit en die van anderen promoten en vaktherapie meer bekendheid geven. Deze materialen kun je bestellen, huren of downloaden als je lid bent van een beroepsvereniging die is aangesloten bij de FVB.