Handig

Handig 

Doe jij als vaktherapeut mee met de Week van de Vaktherapie? Wij bieden extra handvatten om jezelf te profileren als professional. Deze  bestaan uit: 

  • Databank Vaktherapie
  • Het aantonen van je registratie 
  • Website vaktherapie.nl 

Dit kan je helpen om jezelf en vaktherapie op de kaart te zetten en om in gesprek te gaan met stakeholders. 

Databank Vaktherapie 

De Databank Vaktherapie staat vol met (wetenschappelijke) artikelen met kennis en onderzoek rondom vaktherapie. Handig voor de voorbereiding van bijvoorbeeld een lezing of een open huis! Tijdens de Week van de Vaktherapie kun je ook artikelen uit de Databank Vaktherapie delen met jouw collega's of met andere professionals. Door bijvoorbeeld tijdens de Week van de Vaktherapie elke dag iets te delen help je ook mee om vaktherapie op de kaart te zetten.

Zie hier de Databank Vaktherapie. 

Het aantonen van je registratie  

Als jij als vaktherapeut geregistreerd staat in het Register Vaktherapie, dan helpt dit mee voor je professionele profilering als vaktherapeut. Zie de website van het Register Vaktherapie voor meer informatie. Op deze site vind je ook een beeldmerk dat je kunt gebruiken op je webite of in je autohandtekening. Eronder kun je een link opnemen die direct naar het overzicht met geregistreerde vaktherapeuten leidt. Meer informatie over het voeren van het beeldmerk van het Register Vaktherapie kun je hier vinden (vergeet niet om in te loggen).

Website vaktherapie.nl  

Tot slot kan de website vaktherapie.nl een krachtig hulpmiddel zijn tijdens de Week van de Vaktherapie. Deze website geeft overzichtelijk weer wat vaktherapie kan betekenen bij welke klachten. Deze website richt zich op het grote publiek, cliënten en verwijzers. Op een toegankelijke manier geeft de site inzicht in hoe een behandeltraject bij een vaktherapeut eruit kan zien.  

Infographic Inkoop vaktherapie door gemeenten 

Als FVB hebben we in onderstaande infographic kort weergegeven hoe een gemeente vaktherapie kan inzetten. Deze infographic kun je hier downloaden. Tijdens de Week van de Vaktherapie kun je deze gebruiken om betrokkenen inzicht te geven in hoe een gemeente vaktherapie kan inzetten als het om jeugdhulp gaat. 

 

Infographic Vaktherapie voor Jeugd en Gezin

Soms kan het lastig zijn om uit te leggen wat vaktherapeuten kunnen betekenen voor kinderen of het gezin. Wanneer je in contact bent met een beleidsmaker, verwijzer of met de gemeente is een extra steuntje in de rug wellicht fijn. Deze infographic kan je hierbij helpen. 

Zie ook  registratie Jeugdhulp Databank Vaktherapie website vaktherapie.nl