Stapsgewijs op weg naar meer vrijheid

Stapsgewijs op weg naar meer vrijheid

Een psychomotorisch therapeut vertelt:

Een cliënt gaf mij terug nadat meerdere intensieve sessies hadden plaatsgevonden:

"Omdat ik kon voelen dat mijn grenzen gerespecteerd werden én ik het gevoel had dat ik controle had over de situatie, ben ik in het dagelijks leven ook meer gaan doen! En dat door zo'n gekke en simpele PMT-oefening waarbij jij rustig naar mij toe komt." Meegaan met anderen en geen grenzen (kunnen) aangeven was een vast patroon, waardoor anderen continu over de grenzen van deze cliënt heengingen. De copingstrategie was: freeze. Ondanks de angst voor deze reactie, stemde de cliënt in met de volgende oefening: de cliënt gaf aan vanaf welke plekken ik mocht naderen en of ik een stap dichterbij mocht zetten. Er volgden heftige lichamelijke angstreacties, terwijl de cliënt wist dat dit niet nodig was. Door deze reacties te relativeren en steeds weer te oefenen, kon diens lijf ervaren dat het zich niet (meer) in een angstige situatie bevond. Uiteindelijk mocht ik tot op een afstand van één meter komen, uiteraard in het tempo van de cliënt. Met als resultaat dat de cliënt in het dagelijks leven minder situaties hoeft te vermijden. Een belangrijke stap naar een vrijer leven met meer zelfvertrouwen!

Zie ook  grenzen controledwang vaktherapie verwoord