• Niet praten, maar doen!
  • Mens erger je niet, neem een vaktherapeut!
  • Hoe vind je het zelf gaan?
  • Verander nu het kan!

Psychomotorische kindertherapie

Psychomotorische kindertherapie is een ontwikkelingsgerichte manier van behandelen. Binnen de veilige relatie met de therapeut leert het kind al spelend zijn stress reguleren, zijn emoties verwerken en doet het kind ervaringen op met ‘ander gedrag’. De therapeut heeft daarbij keuze uit een breed aanbod aan vaktherapeutische middelen: bewegen, tekenen, praten, spelen of muziek maken. Het kan allemaal, want ieder kind werkt op zijn eigen manier. 

 

"Ik snap me zelf nu beter en wordt minder snel boos en daarom heb ik nu vriendjes." 

Jesse, 9 jaar (agressieregulatieproblemen)