• Niet praten, maar doen!
  • Mens erger je niet, neem een vaktherapeut!
  • Hoe vind je het zelf gaan?
  • Verander nu het kan!

Filmpjes over vaktherapie

Er zijn verschillende filmpjes waarbij cliënten meer vertellen over vaktherapie. Je kunt deze filmpjes gebruiken tijdens de Week van de Vaktherapie.