• Niet praten, maar doen!
  • Mens erger je niet, neem een vaktherapeut!
  • Hoe vind je het zelf gaan?
  • Verander nu het kan!

Activiteiten

Alle activiteiten

  1. 09-11-2020 | TILBURG
    Verloting van 2 Koesterliedjes
    Op European Music Therapy Day verloot ik 2 Koesterliedjes, aan een ouder(paar) met een baby tussen de 2 weken en 6 maanden.

    Een Koesterliedje is een troost-, kalmeer-, koesterliedje voor het kindje, wat is gebaseerd op een lied wat voor ouders betekenis heeft. lees meer