• Niet praten, maar doen!
  • Mens erger je niet, neem een vaktherapeut!
  • Hoe vind je het zelf gaan?
  • Verander nu het kan!

Activiteiten

Alle activiteiten

  1. 19-12-2018 | PURMEREND
    Beroepeninfomarkt PSG Jan van Egmond Lyceum
    BESLOTEN. Beroepenmarkt voor HAVO scholieren. Informatie geven over het beroep vaktherapie in het algemeen; scholing, werkveld, beroepsbehoud, kwaliteit. lees meer