• Niet praten, maar doen!
  • Mens erger je niet, neem een vaktherapeut!
  • Hoe vind je het zelf gaan?
  • Verander nu het kan!

Activiteiten

Alle activiteiten

  1. 12-11-2018 | LEEUWARDEN
    NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden
    Een gevarieerd programma; rondleiding in verschillende praktijkinstellingen. Workshops; 'Maak en beleef Muziek!, 'Het domino-effect van een ongezonde hecting en trauma's bij kinderen'. Een Symposium Sociale Vaardigheden en studenten die zelfstandig stagelopen in het speciaal onderwijs organiseren... lees meer