• Niet praten, maar doen!
  • Mens erger je niet, neem een vaktherapeut!
  • Hoe vind je het zelf gaan?
  • Verander nu het kan!

Activiteiten

Alle activiteiten

  1. 15-11-2019 | IENS
    Zorgboerderij Doniastate Wester
    Een rondleiding over de boerderij, een korte presentatie over de doelgroep; volwassenen met uiteenlopende problematiek op het gebied van een licht verstandelijke beperking, ADHD of autisme. Uitleg over de werkwijze en als afsluiting zal ik een indruk geven hoe ik met de doelgroep binnen... lees meer