• Niet praten, maar doen!
  • Mens erger je niet, neem een vaktherapeut!
  • Hoe vind je het zelf gaan?
  • Verander nu het kan!

Activiteiten

Alle activiteiten

  1. 14-11-2019 | DORDRECHT
    Informatie en workshopavond Vaktherapie Drama Papendrecht e.o.
    Verwijzers van volwassenen met psychische of psychosociale problematiek en geinteresseerden worden geïnformeerd over vaktherapie (drama) wat betreft werking, behandelmogelijkheid, indicaties, contra-indicaties, plaats in zorgstandaarden, DBC's en financiering.    De deelnemers worden... lees meer