• Niet praten, maar doen!
  • Mens erger je niet, neem een vaktherapeut!
  • Hoe vind je het zelf gaan?
  • Verander nu het kan!

Hoe lang duurt deze therapie? Zaterdag 15 februari, 14 maart en 18 april 2020

datum

25-02-2020, 09:00 - 17:00

locatie


,

Aanmelden

Je hoeft je voor deze activiteit niet vooraf aan te melden.

Hoe lang duurt deze therapie? 

Annemiek Dings en Erna van Dijk hebben een model gemaakt vanuit hun praktijkervaring aan de hand waarvan je kunt inschatten hoe lang een therapie gaat duren en welke doelen haalbaar zijn. 

Het biedt je een mogelijkheid te verwoorden hoe een therapie opgebouwd moet worden bij complexe problematiek en een tijdpad te koppelen aan goed gestelde doelen. 

De nascholing bestaat uit 3 studiedagen die samen een geheel vormen. De nascholing is door het register vaktherapie eerder geaccrediteerd met 24 punten. Vele speltherapeuten maar ook beeldend- drama-, tekentherapeuten en pm(k)t-ers volgden de nascholing al. 

Therapeuten die de nascholing gevolgd hebben geven aan dat zij nu een model hebben waaraan zij hun eigen werkwijze kunnen toetsen.  Zij kunnen verklaringen geven voor het lang duren of langzaam verlopen van een proces.

Door het model wordt inzichtelijk voor iedereen dat het verloop en de mogelijkheden van een speltherapie afhankelijk is van de ondersteuningssystemen van de cliënt. 

Dag 1. Speltherapeutische diagnostiek.

Op deze dag staat de spelobservatie centraal. Wat zijn de observatievragen bij deze cliënt en hoe lang moet de observatie duren? Uiteraard krijg je de theorie in een reader mee naar huis.

Werkwijze: theoretische uitleg van het model, demonstratie van werken met het model aan de hand van voorbeelden uit de praktijk door de docent en in kleine groepjes aan de slag gaan met het model met een eigen casus. 

 

Dag 2. Goede doelen stellen bij hechtingsproblematiek.

Helder wordt deze dag hoe je de informatie uit de spelobservatie omzet in een behandelplan waarin staat welk resultaat voor deze cliënt verwacht mag worden bij hechtingsproblematiek en welke tijdsinvestering dit vraagt. Duidelijk wordt welk behandelingstraject veel sessies vraagt en waar het kortdurend kan.

Werkwijze: In de ochtend zien we hoe aan de hand van de theorie komt tot concrete en haalbare doelen en hoe we de theorie vertalen naar randvoorwaarden voor deze therapie. We laten zien hoe dit kan leiden naar een concrete inschatting van de tijd- en kosteninvestering die deze therapie vraagt. In de middag ga je in kleine groepjes hetzelfde doen met een eigen casus. 

Dag 3. Traumatisering of gehechtheidsproblematiek?

Deze studiedag gaat over complexe traumatisering. Het signaalgedrag van traumatisering kan hetzelfde signaalgedrag zijn van hechtingsproblematiek. Toch is het voor het therapeutisch handelen van belang dat je het onderscheid kunt maken. Duidelijk wordt deze dag hoe je dit onderscheid kunt maken tijdens de spelobservatie en hoe bepalend dit onderscheid is voor het therapieproces.

Werkwijze: Aan de hand van door jullie ingebrachte casuïstiek gaan we onderscheid maken tussen hechtingsproblematiek en problematiek ten gevolge van traumatisering. We gebruiken daarbij het model om helder te krijgen hoe de opbouw van de therapie voor deze cliënt eruit moet zien. 

Data: Zaterdag  15 februari, 14 maart en 18 april 2020 Locatie Sint-Oedenrode.

Docenten: Miek van de Ven en Jorine van Beurden 

De kosten, voor deze 3 dagen, bedragen 555 euro per persoon. Dit is inclusief BTW, reader, koffie of thee en lunch.

Na afloop krijg je een bewijs van deelname mee (mits de betaling rond is). 

Aanmelden of belangstelling: info@kinderbospraktijk.nl

 

 

terug naar het overzicht >