• Niet praten, maar doen!
  • Mens erger je niet, neem een vaktherapeut!
  • Hoe vind je het zelf gaan?
  • Verander nu het kan!

Stichting Cerato Drachten

Organisator

Student NHL Stenden bij praktijkinstelling

datum

15-11-2019, 09:00 - 12:00

locatie

Oosterstraat 16
9203 BB, Drachten

Doelgroep van de activiteit

Studenten

Aanmelden

Voor deze activiteit graag aanmelden.
Per mail: lisa.seidel@student.nhlstenden.com
Laten zien hoe de inrichting werkt en wat de opdrachten zijn en een workshop, door twee studenten van NHL Stenden Hogeschool.

terug naar het overzicht >