• Niet praten, maar doen!
  • Mens erger je niet, neem een vaktherapeut!
  • Hoe vind je het zelf gaan?
  • Verander nu het kan!

Affectregulerende Vaktherapie (ArVT)

Organisator

NHL Stenden Hogeschool - Rengerslaan 10 te Leeuwarden

datum

14-11-2019, 12:30 - 14:00

locatie

8 - ruimte 0.51
Rengerslaan 8
8917 DD, Leeuwarden

Doelgroep van de activiteit

Geïnteresseerden

Aanmelden

Alleen voor genodigden
In deze workshop wordt de theoretische basis van de ArVT methode getoond door middel van een korte presentatie waarna we de invloed van het medium beeldend gaan ervaren door middel van werkvormen.
Workshopleider: Liesbeth Bosgraaf
Docent/onderzoeker opleiding Vaktherapie NHLStenden en tevens promovenda aan de Open Universiteit. Hiernaast is ze nog als beleidsadviseur Vaktherapie verbonden aan Zorggroep Alliade.

terug naar het overzicht >