• Niet praten, maar doen!
  • Mens erger je niet, neem een vaktherapeut!
  • Hoe vind je het zelf gaan?
  • Verander nu het kan!

Introductie terugspeeltheater (NHL Stenden Hogeschool)

Organisator

NHL Stenden Hogeschool - Rengerslaan 10 te Leeuwarden

datum

14-11-2019, 14:00 - 16:00

locatie

10 - ruimte B2014
Rengerslaan 10
8917 DD, Leeuwarden

Doelgroep van de activiteit

Geïnteresseerden

Aanmelden

Voor deze activiteit graag aanmelden.
Per mail: marius.den.otter@nhlstenden.com
GEANNULEERD - Helaas te weinig aanmeldingen, deelnemers zijn geïnformeerd.
Terugspeeltheater/Playbacktheater (ontwikkeld door Jonathan Fox) is een interactieve theatervorm, waarbij verhalen en ervaringen van deelnemers omgezet worden in theater. Deze vorm wordt ook als methode ingezet binnen dramatherapie. Tijdens de workshop wordt een introductie gegeven van deze vorm door zelf actief hieraan deel te nemen.

terug naar het overzicht >