• Niet praten, maar doen!
  • Mens erger je niet, neem een vaktherapeut!
  • Hoe vind je het zelf gaan?
  • Verander nu het kan!

Vaktherapie verwoord

Wat is het effect van vaktherapie? Deze cliënten vertellen hun verhaal.