• Niet praten, maar doen!
  • Mens erger je niet, neem een vaktherapeut!
  • Hoe vind je het zelf gaan?
  • Verander nu het kan!

Activiteiten

Alle activiteiten

  1. 14-11-2018 | SCHIMMERT
    Week van de vaktherapie Take your time out

    Kennismaking met vaktherapie en take your time out

    lees meer