• Niet praten, maar doen!
  • Mens erger je niet, neem een vaktherapeut!
  • Hoe vind je het zelf gaan?
  • Verander nu het kan!

Activiteiten

Alle activiteiten

  1. 13-11-2018 | NIJKERK
    open ochtend speltherapie
    Open ochtend om kennis te maken met speltherapie. lees meer