• Niet praten, maar doen!
  • Mens erger je niet, neem een vaktherapeut!
  • Hoe vind je het zelf gaan?
  • Verander nu het kan!

Activiteiten

Alle activiteiten

  1. 12-11-2019 | HOOGEVEEN
    Ambiq te Hoogeveen
    Ambiq richt zich op de behandeling van kinderen en jongeren met een lichtverstandelijke beperking. Rondleiding langs de therapieruimtes. Informatie over de doelgroep en de inzet van beeldende therapie en beeldende workshop.

    Activiteit aangemeld bij NHL Stenden Hogeschool,deelname is op basis van... lees meer