• Niet praten, maar doen!
  • Mens erger je niet, neem een vaktherapeut!
  • Hoe vind je het zelf gaan?
  • Verander nu het kan!

Activiteiten

Alle activiteiten

  1. 12-11-2018 | BARENDRECHT
    workshop Gezins PMT
    workshop gezins PMT waarbij een eigen mutidisciplinaire team kan ervaringsgericht aan de slag met een behandeling's werkvorm uit de gezins PMT, hoe die gegeven wordt op de afdeling. Begeleid door de psychomotore therapeute en de systeemtherapeute. Een deel van de groep gaat aan het werk en ervaart... lees meer