• Niet praten, maar doen!
  • Mens erger je niet, neem een vaktherapeut!
  • Hoe vind je het zelf gaan?
  • Verander nu het kan!

Activiteiten

Alle activiteiten

  1. 15-11-2018 | ALMELO
    Muziek meeting
    Korte ervaring van wat muziek in therapie kan doen, dmv een lied lees meer