• Niet praten, maar doen!
  • Mens erger je niet, neem een vaktherapeut!
  • Hoe vind je het zelf gaan?
  • Verander nu het kan!

Beroepeninfomarkt PSG Jan van Egmond Lyceum

Organisator

Patricia M. Aarts

datum

19-12-2018, 09:00 - 13:00

locatie

PSG-gebouw
Hoornselaan 10
1442 AX, Purmerend

Doelgroep van de activiteit

HAVO- scholieren

Vaktherapie voor

Jeugd

Aanmelden

Alleen voor genodigden
BESLOTEN. Beroepenmarkt voor HAVO scholieren. Informatie geven over het beroep vaktherapie in het algemeen; scholing, werkveld, beroepsbehoud, kwaliteit.

terug naar het overzicht >