• Niet praten, maar doen!
  • Mens erger je niet, neem een vaktherapeut!
  • Hoe vind je het zelf gaan?
  • Verander nu het kan!

NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden

Organisator

Opleiding Vaktherapie - Academie Gezondheidszorg

datum

12-11-2018 09:00
16-11-2018 17:00

locatie

Praktijkinstellingen in o.a. Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Groningen, Hoogeveen
Rengerslaan 8-10
8900 CB, Leeuwarden

Doelgroep van de activiteit

studenten NHL Stenden Hogeschool - streven in 2019 voor breder doelgroep

Disciplines

Beeldende Therapie, Dramatherapie, Muziektherapie

Vaktherapie voor

Jeugd, Ouderen, Kinderen, Volwassenen

Aanmelden

Je hoeft je voor deze activiteit niet vooraf aan te melden.
Een gevarieerd programma; rondleiding in verschillende praktijkinstellingen. Workshops; 'Maak en beleef Muziek!, 'Het domino-effect van een ongezonde hecting en trauma's bij kinderen'. Een Symposium Sociale Vaardigheden en studenten die zelfstandig stagelopen in het speciaal onderwijs organiseren een vragenuurtje.
In 2019 willen we een gevarieerd aanbod openstellen voor breder publiek en hiervoor inventariseren we graag uw interesses en tips via onderstaand formulier, alvast bedankt!

https://goo.gl/forms/0GbWE9sg2YoPSrwq2

terug naar het overzicht >